14. február 2016 16:20
Charles ma narodeniny na Valentina ?❤️? #dog #cavalierkingcharles #happybirthday #valentine #narodeniny #narozeniny
❤ 87